Word een
Expert in Spirometrie

WelkomIntroductie tot longfunctie onderzoek

De SpirXpert webstek beoogt beter begrip bij te brengen van de fysiologie en pathofysiologie van de ademhaling. Hierbij valt de nadruk op de beoordeling van spirometrische gegevens van patiënten, verkregen tijdens een geforceerde uitademing. De beoordeling, de beslissing over de diagnose, de behandeling, en alle medische interventies bij patiënten blijven onverkort het domein en de verantwoordelijkheid van de arts zelf, die op grond van een veelheid aan gegevens, waarvan het spirometrisch onderzoek slechts een onderdeel vormt, tot een besluit komt.

Basale kennis van longfunctie onderzoek

Het is absoluut noodzakelijk dat u, indien u niet met de materie vertrouwd bent, eerst basiskennis verwerft alvorens aan de gang te gaan met het uitvoeren van spirometrisch onderzoek en de interpretatie van meetgegevens. Compacte en essentiële informatie is te vinden in de volgende hoofdstukken:

Een goede basiskennis van de pathofysiologie van stroombeperking is onontbeerlijk voor het optimaal uitvoeren van het onderzoek en de interpretatie van meetgegevens. Aanbevolen hoofdstukken:

Top pagina | | | ©Philip H. Quanjer