Word een
Expert in Spirometrie

Reproduceerbaarheid van spirometrische indices

Welkom Basale kennis

WelkomIntroductie tot longfunctie onderzoek

De SpirXpert webstek beoogt beter begrip bij te brengen van de fysiologie en pathofysiologie van de ademhaling. Hierbij valt de nadruk op de beoordeling van spirometrische gegevens van patiënten, verkregen tijdens een geforceerde uitademing. De beoordeling, de beslissing over de diagnose, de behandeling, en alle medische interventies bij patiënten blijven onverkort het domein en de verantwoordelijkheid van de arts zelf, die op grond van een veelheid aan gegevens, waarvan het spirometrisch onderzoek slechts een onderdeel vormt, tot een besluit komt.

Top pagina | | | ©Philip H. Quanjer