Word een
Expert in Spirometrie

Reproduceerbaarheid van spirometrische indices

Welkom Basale kennis

Basale kennis van longfunctie onderzoek

Het is absoluut noodzakelijk dat u, indien u niet met de materie vertrouwd bent, eerst basiskennis verwerft alvorens aan de gang te gaan met het uitvoeren van spirometrisch onderzoek en de interpretatie van meetgegevens. Compacte en essentiële informatie is te vinden in de volgende hoofdstukken:

Een goede basiskennis van de pathofysiologie van stroombeperking is onontbeerlijk voor het optimaal uitvoeren van het onderzoek en de interpretatie van meetgegevens. Aanbevolen hoofdstukken:

Top pagina | | | ©Philip H. Quanjer