Word een
Expert in Spirometrie

Waarom longfunctie-onderzoek?

Longfunctie-onderzoek wordt met veel verschillende oogmerken uitgevoerd, bijv.:
Hulp bij het stellen van de juiste diagnose bij een patiënt.
Prognose van de ziekte bij een patiënt beoordelen.
Nagaan of ziekte aanwezig is in een vroeg stadium, dus voordat er duidelijke klinische verschijnselen zijn.
Hulp bij het kwantificeren van de ernst van aandoeningen van longen en luchtwegen.
Beoordeling van het effect van therapie, zoals van corticosteroïden, bronchusverwijders, maar ook van toxische effecten, bijv. bij toediening van cytostatica die tot een restrictief syndroom kunnen leiden.
Opsporen van risicofactoren, zoals bijvoorbeeld de kans op ontwikkeling van ziekte in de toekomst, of het risico bij operatie.
Beoordelen van normale longgroei of -veroudering.
Top pagina | | | ©Philip H. Quanjer