Word een
Expert in Spirometrie

Gegevens zonder meetfouten

Gegevens zonder meetfoutenStel, we hebben twee variabelen waarvan we weten dat die met elkaar samenhangen. Denk bijv. aan de cm en de inch: 1 inch = 2,54 cm, de twee hangen lineair met elkaar samen. We rekenen nu uit voor 1, 2, 3 ... 10 inches de bijbehorende centimeters en zetten vervolgens in een grafiek op de X-as het aantal inches, op de Y-as de bijbehorende centimeters uit. Op de X-as zetten we de verklarende variabele, op de Y-as de afhankelijke variabele uit. We werken met een rekenmachine, waarbij niets wordt af- op opgerond, er is niets gemeten en er kunnen dus geen meetfouten zijn. We weten dat de uitgezette punten op een rechte lijn liggen met hellingshoek 2,54, en dat de lijn door nul gaat. We kunnen schrijven

Y = a + b·X

waarbij

Y is uitgedrukt in cm, X in inch
a is het intercept, de waarde die Y aanneemt als X = 0; in dit geval is a =
b b is de hellingshoek, in dit voorbeeld 2,54.

Top pagina | | | ©Philip H. Quanjer