Word een
Expert in Spirometrie

Gewicht als voorspeller?

De metabole behoeften van het lichaam hangen samen met de metabole massa, dus met het lichaamsgewicht. Het is logisch te veronderstellen dat allerlei longindices, die immers samenhangen met het vervullen van de metabole behoeften, goed kunnen worden voorspeld op basis van het lichaamsgewicht. Dat is juist. Echter, het lichaamsgewicht kan door ziekte worden beïnvloed los van de normale metabole behoeften en zonder dat de long zich daaraan hoeft aan te passen. Zo hoort bij sterk overgewicht geen grotere long, bij cachexie hoort geen kleinere long. In beide gevallen is de lichaamslengte ongestoord. Voor de praktijk is het daarom beter longfunctie-indices te voorspellen op grond van de stahoogte dan van het lichaamsgewicht van een individu.

Bij vervolgonderzoek aan individuen kan het verstandig zijn rekening te houden met veranderingen in het lichaamsgewicht. Er zijn aanwijzingen dat bij volwassen mannen door gewichtstoename de FEV1 zou kunnen dalen met tussen 13,9 en 23 mL/kg (ref. 1). Ook is de omtrek van de taille negatief gecorreleerd met FEV1 en FVC.

Zie ook: Bronnen van variabiliteit tussen personen
  Referentiewaarden voor alle leeftijden

Ref. 1 - Verandering in lichaamsgewicht en in FEV1

  1. Cotes JE, Gilson JC. Effect of inactivity, weight gain and antitubercular chemotherapy upon lung function in working coal-miners. Ann Occup Hyg 1967; 10: 327-335.
  2. Bande J, Clément J, van de Woestijne KP. The influence of smoking habits and body weight on vital capacity and FEV1 in male airforce personnel: a longitudinal and cross-sectional analysis. Am Rev Respir Dis 1980; 122: 781-790.
  3. Chen Y, Horne SL, Dosman JA. Body weight and weight gain related to pulmonary function decline in adults: a six year follow up study. Thorax 1993; 48: 375-380.
  4. Chinn DJ, Cotes JE, Reed JW. Longitudinal effects of change in body mass on measurements of ventilatory capacity. Thorax 1996; 51: 699-704.
  5. Chen Y, Rennie D, Cormier YF, Dosman J. Waist circumference is associated with pulmonary function in normal-weight, overweight, and obese subjects. Am J Clin Nutr 2007; 85: 35-39.
Top pagina | | | ©Philip H. Quanjer