Word een
Expert in Spirometrie

Samenvatting van criteria


Expiratoire luchtwegobstructie FEV1%(F)VC (gecorrigeerd voor leeftijd)
Geen obstructie boven 5de percentiel, en geen bronchusverwijdende respons
Lichte obstructie onder 5de percentiel en FEV1 > 60% voorspelde waarde, of
boven 5de percentiel en bronchusverwijdende respons
Matige obstructie beneden 5de percentlle en 40% < FEV1 < 60% voorspeld
Ernstige obstructie onder 5de percentiel en FEV1 < 40% voorspeld
   
Bronchusverwijdende respons  
Geen Toename in FEV1< 200 mL en < 9% voorspelde FEV1
Licht Toename in FEV1 > 200 mL en/of > 9% voorspelde FEV1
Duidelijk Toename in FEV1 > 12% voorspelde FEV1
Mogelijk licht Op grond van FEV1 geen bronchusverwijdende respons, maar toename in (F)VC > 340 mL en/of > 12% voorspelde waarde en daling FEV1%(F)VC < 2%: toename in (F)VC berust misschien op betere medewerking.
   
Reversibiliteit luchtwegobstructie  
Geen reversibiliteit
Er is obstructie maar geen bronchusverwijdende respons
Partieel reversibel
Ook na de bronchusverwijdende respons is FEV1%(F)VC beneden het 5de percentiel
Volledig reversibel
FEV1%(F)VC komt door een bronchusverwijdende respons boven het 5de percentiel
   
VC te laag  
Matig verlaagd
beneden 5de percentiel maar z-score > -3
Ernstig z-score < -3.0
   
FEV1  
Verlaagd
beneden 5de percentiel
   

* Er is geen overeenstemming in verschillende aanbevelingen. De hier getoonde criteria komen overeen met de BTS 1997 aanbeveling, die sindsdien weer is veranderd.

Z-score (zie hier en hier).

Zie ook: Referentiewaarden voor volwassenen
   
Top pagina | | | ©Philip H. Quanjer