Word een
Expert in Spirometrie

Luchtwegobstructie opsporen

Indeling in onderste en bovenste luchtwegenBelemmering van de ademhaling kan optreden bij de inademing en de uitademing. De oorzaak kan gezeteld zijn in de "bovenste luchtwegen" (van neus en mond tot en met het extrathoracale deel van de trachea) en in de "onderste luchtwegen" (alle in de thorax gelegen luchtwegen). Obstructie in de bovenste luchtwegen kan soms worden opgespoord door gebruik te maken van een geforceerde inademingsmanoeuvre, die in de lagere luchtwegen door gebruik te maken van een geforceerde uitademingsmanoeuvre. De redenen hiervoor worden hieronder uiteengezet.
Een synopsis van de invloed van de geforceerde in- en uitademing op de doorgankelijkheid van luchtwegen wordt in bijgaande animatie getoond. (animatie tijdelijk met Engelse tekst)

Top pagina | | | ©Philip H. Quanjer