Word een
Expert in Spirometrie

Voorbereiding

De instrumenten
De maatregelen zijn sterk afhankelijk van de apparatuur en kunnen omvatten:
tijdig aanzetten apparaat zodat het is opgewarmd
opstarten van programmatuur
controle op lekkage
schone slangen
controle registratie-apparatuur
ijking
, gereed leggen schoon mondstuk en neusklem, gaasjes

De patiënt
Meet de lengte.
thoraxchirurgie, ribfractuur, longembolus, ernstig trauma).
Zijn er contra-indicaties tegen het toedienen van bronchusverwijders?
Welke geneesmiddelen worden nu gebruikt, wanneer voor het laatst ingenomen?
Heeft de patiënt voldoende eerdere ervaring met het onderzoek?
  · Leg precies uit wat er gaat gebeuren en doe de procedure voor.
  · Laat een onervaren patiënt ten minste twee oefenmanoeuvres uitvoeren, en geef aanwijzingen wat daaraan verbeterd kan worden.
  · Zorg er voor dat de patiënt tijdens het uitademen rechtop blijft zitten of staan en vooruit blijft kijken en niet het hoofd voorover buigt (dit verandert niet alleen de rek aan de trachea, maar leidt ook tot speekselverlies in de apparatuur).
     
Top pagina | | | ©Philip H. Quanjer