Word een
Expert in Spirometrie

Procent voorspelde waarde meestal misleidend

Spreiding om de voorspelde waarde als functie van de leeftijd

Een vrijwel verwaarloosbaar percentage publicaties, waarin gemeten met voorspelde longfunctiewaarden worden vergeleken, maakt niet gebruik van “procent voorspelde waarde”. Dit komt, doordat men ooit hiermee is begonnen en het gebruik vervolgens klakkeloos wordt overgenomen en doorgegeven; het gebruik leidt (ref. 1). ‘Nowhere else in medicine is such a naive view taken of the limit of normal’ (Sobol). Hetzelfde geldt voor het uitdrukken van een verandering door een interventie (bijv. bronchusverwijding), waar ten onrechte de verandering wordt uitgedrukt als percentage van de uitgangswaarde, aangezien dit een bias introduceert door regressie naar het gemiddelde. Nog minder basis is er om er van uit te gaan dat 80% van de voorspelde waarde als ondergrens van het “normale bereik” moet worden genomen.

Wanneer is “% voorspelde waarde” niet misleidend? Als de spreiding om de voorspelde waarde proportioneel is met die voorspelde waarde. Met andere woorden, als bij een gezonde referentiegroep bij een kleine waarde van de voorspelling de spreiding hier omheen klein is, en bij een grote waarde naar verhouding groter. De figuur illustreert het verband tussen de spreiding in FEV1 en de leeftijd bij gezonde mannen die nooit hebben gerookt. In de figuur is ook getekend de regressielijn (getrokken lijn) en de ondergrens van normaal (de percentiel). Er is geen enkel aanwijzing dat de spreiding klein is bij mannen met een lage FEV1, en naar verhouding groter is bij mannen met een hogere FEV1.

Ref. 1 - Gebruik procent voorspeld niet
1 Sobol BJ. Assessment of ventilatory abnormality in the asymptomatic subject: an exercise in futility. Thorax 1966; 21: 445-449.
2 Sobol BJ, Sobol PG. Percent of predicted as the limit of normal in pulmonary function testing: a statistically valid approach. Thorax 1979; 34: 1-3.
3 Miller A. Prediction equations and ‘normal values’. In: Miller A, ed. Pulmonary function tests in clinical and occupational lung disease. New York, Grune & Stratton, 1986; 197-213.
4 Miller MR, Pincock AC. Predicted values: how should we use them? Thorax 1988; 43: 265-267.
5 Quanjer PhH. Predicted values: how should we use them (letter). Thorax 1988; 43: 663-664.
6 ATS Statement. Lung function testing: selection of reference values and interpretative strategies. Am Rev Respir Dis 1991; 144: 1202-1218.
7 Quanjer PhH, Tammeling GJ, Cotes JE, Pedersen OF, Peslin R, Yernault JC. Lung volumes and forced ventilatory flows. Eur Respir J 1993; 6 suppl. 16: 5-40. Erratum Eur Respir J 1995; 8: 1629.
8 Stanojevic S, Wade A, Stocks J, et al. Reference ranges for spirometry across all ages. A new approach. Am J Respir Crit Care Med 2008; 177: 253–260.
9 Miller MR, Quanjer PH, Swanney MP, Ruppel G, Enright PL. Interpreting lung function data using 80% predicted and fixed thresholds misclassifies more than 20% of patients. Chest 2011; 139; 52-59.
10 Quanjer PH, Stanojevic S, Cole TJ et al. and the ERS Global Lung Function Initiative. Multi-ethnic reference values for spirometry for the 3-95 years age range: the Global Lung Function 2012 equations. Eur Respir J 2012; 40: 1324–1343.
 
Top pagina | | | ©Philip H. Quanjer