Word een
Expert in Spirometrie

Klinische oorzaken restrictief syndroom

Intrinsieke oorzaken
Extrinsieke oorzaken
Neuromusculaire ziekten
Bijvoorbeeld
Bijvoorbeeld
Bijvoorbeeld
interstitiële fibrose
hartfalen met longoedeem
pneumonie
tuberculose
longfibrose geïnduceerd door straling of chemotherapie
pneumothorax
kyphoscoliose
extreem overgewicht
zwangerschap
ruimte innemend proces in abdomen
pijn
paralyse van één of beide diafragmahelften
spierdystrofie
poliomyelitis
algemene spierzwakte door b.v. ondervoeding

Zie ook: Restrictieve longziekten
  Bevestiging restrictief syndroom
  Globale oorzaken van een kleine VC
  Restrictieve aandoeningen in de kindergeneeskunde
   
Top pagina | | | ©Philip H. Quanjer