Word een
Expert in Spirometrie

Obstructieve aandoeningen in de kindergeneeskunde

Bij kinderen met respiratoire symptomen gaat het meestal om afwijkingen van obstructieve aard, die dus te herleiden zijn tot luchtwegproblematiek (en dus niet per se een echte longaandoening betreffen). Zodra kinderen oud genoeg zijn (ontwikkelingsleeftijd > 6 jr) om betrouwbare spirometrie te verrichten zijn de meeste congenitale/syndromale aandoeningen of ernstige aandoeningen (cystic fibrosis) wel herkend, doch niet altijd! Door de grote incidentie van astma is het niet heel zeldzaam dat kinderen naast astma een tweede respiratoire aandoening hebben. Onderscheid kan b.v. gemaakt worden op basis van locatie.

Hoge extrathoracale luchtwegproblemen

Centrale (intrathoracale) luchtweg/longproblemen

Perifere luchtweg- en longproblemen

Top pagina | | | ©Philip H. Quanjer