Word een
Expert in Spirometrie

Goed geblazen flow-volume curven, geen pathologie

Correctly uitgevoerde maximale expiratoire flow-volume curvenHier (linker figuur) is goed geblazen. Kort na het bereiken van de piekflow valt de flow bijna lineair af. De verschillende pogingen leiden tot goed reproduceerbare resultaten, zij het dat de FVC-manoeuvre tenminste één keer te vroeg lijkt te worden afgebroken.

Variabiliteit in correct uitgevoerde maximale expiratoire flow-volume curvenLinks worden 5 goed reproduceerbare curven getoond. Soms zakt de curve in het midden iets door, soms heeft hij daar juist “een schouder”. Dit hangt heel vaak samen met de houding tijdens het blazen. Houdt iemand tijdens de geforceerde uitademing hoofd en hals recht, dan wordt niet zelden een andere curvevorm verkregen dan als het hoofd naar de romp wordt gebogen. Dat komt, omdat in de eerste stand de trachea wordt gerekt en verstijfd, in tegenstelling tot bij gebogen hoofd. Standaardiseer dus de lichaamshouding, waarbij het liefst de persoon rechtop blijft zitten of staan, hoofd rechtop houdt met de kin iets omhoog ook tijdens de manoeuvre. Dit laatste voorkomt tevens dat er speeksel in de apparatuur druipt.

Houding en trachea
Melissinos CG, Mead J. Maximum expiratory flow changes induced by longitudinal tension on trachea in normal subjects. J Appl Physiol 1977; 43: 537-544.

Top pagina | | | ©Philip H. Quanjer