Word een
Expert in Spirometrie

Bronchusverwijding: achtergrond

Een bronchusverwijder is een medicament dat meestal per inhalatie wordt toegediend, en dat bedoeld is voor verlichting van klachten bij obstructieve longziekten, zoals astma of COPD. De kortwerkende bronchusverwijders werken snel, binnen enkele minuten, en zijn na 6 tot 8 uur uitgewerkt. Dit soort medicatie is heel geschikt voor 'zo nodig' gebruik door de patiënt. Daarnaast bestaan er langwerkende bronchusverwijders, waarbij de werking langer (12 uur of meer) aanhoudt. Deze worden meestal gebruikt ter ondersteuning van inhalatie-corticosteroïden, bijvoorbeeld ter overbrugging van de nacht.

Bronchusverwijders bewerkstelligen relaxatie van glad spierweefsel, althans wanneer dat in een toestand van contractie verkeert. Dit leidt tot acute luchtwegverwijding, die gemeten kan worden met bijvoorbeeld spirometrisch onderzoek. Als het glad spierweefsel niet gecontraheerd is, of als ontstekingsmechanismen bij de luchtwegvernauwing overheersen, heeft een bronchusverwijder weinig effect. Hierdoor bieden bronchusverwijders bij patiënten met een normaal of juist sterk verlaagd FEV1 vaak de minste verbetering.

Bronchusverwijders zijn niet alleen geschikt om reeds bestaande contractie van glad spierweef­sel op te heffen, maar kunnen indien vooraf gegeven een dergelijke contractie ook voorkómen. Dit laatste is van belang ter protectie tegen bronchusvernauwende prikkels, zoals b.v. bij inspanning of blootstelling aan allergenen.

Top pagina | | | ©Philip H. Quanjer