Longgroei en -veroudering

Blijvende schade? Aangeboren?

Isometrische groei van longen en luchtwegen, maar verschillende bij klachtenvrije en klachtenhebbende personenHier een schematische samenvatting van het longitudinale onderzoek.

De verklaring voor de tweede bevinding is niet duidelijk. Het is mogelijk dat zij door de natuur waren bedeeld met een wat nauwere luchtweg, waardoor bij virale en andere ontstekingsprocessen de gevolgen uitgesprokener waren. Het is echter ook mogelijk dat zij die alleen als klein kind longklachten hadden daarvan blijvende schade hebben ondervonden; in zo'n geval is preventie van met name virale aandoeningen erg nuttig. Hiervoor zou kunnen pleiten dat er cohort-effecten in de longfunctie bekend zijn. Daarmee wordt bedoeld dat de longfunctie van geboortecohorten geleidelijk verbetert. Dat houdt in dat bijv. de VC en de FEV1 van iemand die nu 20 jaar is groter is dan van een 20-jarige 40 jaar geleden.

  1. Merkus PJFM, van Pelt W, van Houwelingen JC, van Essen-Zandvliet LEM, Duiverman EJ, Kerrebijn KF, Quanjer PH. Inhaled corticosteroids and growth of airway function in asthmatic children. Europ Respir J 2004; 23: 861-868.
  2. Weiss ST, Tosteson TD, Segal MR, Tager IB, Redline S, Speizer FE. Effects of asthma on pulmonary function in children. Am Rev Respir Dis 1992; 145: 58-64.
    Deze auteurs komen tot een vergelijkbare conclusie, ofschoon hun gegevens lijken aan te geven dat astma bij meisjes leidt tot een iets verminderde groei in het FEV1.
Top pagina | | | ©Philip H. Quanjer