Longgroei en -veroudering

Isometrische groei van longen en luchtwegen bij astma

Bij astma overwegend isometrische groei van longen en luchtwegenBehandeling van astma

De kinderen met astma werden behandeld met uitsluitend luchtwegverwijdende medicamenten, aangevuld óf met een placebo óf met corticosteroïden. Beide medicamenten worden bij voorkeur per inhalatie toegediend (zo ook bij deze kinderen), omdat er dan locaal een hoge dosis ontstaat met weinig of geen systemische effecten. Bij astma hebben we te maken met een steriel ontstekingsproces dat o.a. aanleiding geeft tot verhoogde tonus van gladde spieren, waardoor luchtwegvernauwing optreedt. Bronchusverwijders verminderen tijdelijk deze tonus en verminderen de bronchusvernauwing, of heffen deze op. Zij laten het ziekteproces dus ongemoeid. Corticosteroïden bestrijden (bij van patiënt tot patiënt met wisselend succes) het ontstekingsproces zelf en hebben dus een fundamenteler werking, waaronder het voorkómen van luchtwegvernauwing. Intuïtief is te verwachten dat bij een voortgaand chronisch ontstekingsproces de ontwikkeling van de bronchiaalboom anders zal verlopen dan bij een sterke onderdrukking daarvan.

Bevindingen

Bij elke patiënt werd bepaald hoe groot k was (in de formule waarbij MEF evenredig is met V tot de macht k). Voor jongens en meisjes werd per type behandeling het groepsgemiddelde bepaald. In de illustratie is de onder- en bovengrens aangegeven waarbinnen 50% van de observaties voorkwamen, voor de volumestroom bij een hoog en bij een lager longvolume. De gemiddelden vallen binnen de waarden die mogen worden verwacht bij isometrische groei, er is geen aanwijzing dat bij de best behandelde groep (die ook corticosteroïden kreeg) de ontwikkeling wezenlijk afwijkt ten opzichte van de minder optimaal behandelde groep.

Conclusie

  1. Merkus PJFM, van Pelt W, van Houwelingen JC, van Essen-Zandvliet LEM, Duiverman EJ, Kerrebijn KF, Quanjer PH. Inhaled corticosteroids and growth of airway function in asthmatic children. Europ Respir J 2004; 23: 861-868.
  2. Weiss ST, Tosteson TD, Segal MR, Tager IB, Redline S, Speizer FE. Effects of asthma on pulmonary function in children. Am Rev Respir Dis 1992; 145: 58-64.
    Deze auteurs komen tot een vergelijkbare conclusie, ofschoon hun gegevens lijken aan te geven dat astma bij meisjes leidt tot een iets verminderde groei in de FEV1.
Top pagina | | | ©Philip H. Quanjer