Longgroei en -veroudering

Longitudinaal onderzoek naar isometrische longgroei

Afleiden van al dan niet isometrische groei van longen en luchtwegenWe kunnen het volgende onderzoek uitvoeren om de hypothese te toetsen dat er sprake is van isometrische groei van longen en luchtwegen. Laat groeiende kinderen bijv. om het half jaar een maximale expiratoire flow-volume curve blazen. Bepaal elke keer bij elk kind, en bij een vergelijkbaar volume, bijv. 70% van de totale longcapaciteit, hoe groot MEF is. Zet de logaritme van MEF uit als functie van de logaritme van het longvolume. Als de punten op een rechte lijn liggen met een hellingshoek tussen 0,67 en 1,37, dan kan de hypothese niet worden verworpen (en is deze mogelijk juist).

Zo'n onderzoek is verricht bij enkele honderden adolescente jongens en meisjes. Zij namen deel aan een 7-jaar durend vervolgonderzoek waarbij om het half jaar het longvolume en de flow-volume curve werden verkregen. Het onderzoek werd ook verricht bij vele tientallen kinderen met astma.

Kijk maar verder.

  1. Merkus PJFM, van Pelt W, van Houwelingen JC, van Essen-Zandvliet LEM, Duiverman EJ, Kerrebijn KF, Quanjer PH. Inhaled corticosteroids and growth of airway function in asthmatic children. Europ Respir J 2004; 23: 861-868.
Top pagina | | | ©Philip H. Quanjer