Longgroei en -veroudering

Isometrische groei van longen en luchtwegen: stromingswetten

Stromingswetten in verband met isometrische groei van longen en luchtwegenZoals u weet is de relatie tussen de volumestroom en de drijvende druk die de stroom bewerkstelligt afhankelijk van de soort stroom: is deze stroom laminair (waarbij alle moleculen ordelijk allemaal op elk moment dezelfde richting opgaan) of turbulent (hierbij zijn er allerlei wervelingen in de stroom)? We besparen u de details. Neem s.v.p. aan dat, door rekening te houden met deze twee uitersten en door toepassing van de stromingswetten is af te leiden, dat bij isometrische groei de volumestroom moet toenemen als een machtsfunctie van het volume, waarbij de macht tussen 0,67 en 1,0 mag zijn.

Als u er op vertrouwt dat deze beweringen kloppen, zijn we klaar voor het onderzoek.

PS : Houden we rekening met het feit dat de longelasticiteit een rol speelt - iets wat te ver voert om hier uit te leggen - dan mag de macht tot 1,37 oplopen. Het maakt ook uit of het drukverlies alleen aan de versnelling van de moleculen in de luchtweg wordt toegeschreven, of dat er ook belangrijke wrijvingsverliezen zijn: voer voor specialisten.

Top pagina | | | ©Philip H. Quanjer