Longgroei en -veroudering

Isometrische groei van longen en luchtwegen: voorwaarden

Model voor isometrische groei van longen en luchtwegenWe noemen de stroom die maximaal wordt bereikt tijdens de geforceerde uitademing de maximale expiratoire flow (MEF). Hoe groot is deze? Deze stroom wordt bepaald door de maximale stroomsnelheid die wordt bereikt, en is natuurlijk evenredig met het oppervlak (A) van de doorstroomopening van de samengedrukte luchtweg. De maximale snelheid van de gasstroom in de samengedrukte luchtweg wordt bepaald door de elastische eigenschappen van de luchtwegwand; we nemen aan dat deze tijdens de groei vergelijkbaar blijven. (Ook de elasticiteit van het longparenchym - PL,el - speelt een rol, het is te specialistisch om daarop in dit bestek in te gaan).

Als de straal (r) van luchtwegen en alveoli, en de lengte (L) van de luchtweg, naar rato toenemen tijdens de groei, is r/L constant. We hebben dus:

We moeten nog wel rekening houden met het stroomprofiel dat ontstaat: turbulent of laminair. Dat gaan we nu doen.

Top pagina | | | ©Philip H. Quanjer