Longgroei en -veroudering

Isometrische longgroei?

Modelvoorstelling isometrische groei van longen en luchtwegenWe hebben gezien waarom de lichaamslengte niet moet worden gebruikt als schaalfactor voor de verandering in de dimensies van organen tijdens de groei. Dat betekent niet dat longen en luchtwegen niet isometrisch zouden kunnen groeien, zodat we de kinderlong zouden kunnen beschouwen als een miniatuur van de volwassen long. In zo'n geval veranderen de lengte en diameter van luchtwegen, en het longvolume, naar rato.
Zoals u in eerdere colleges van dr Stam hebt geleerd worden grote centrale luchtwegen tijdens een geforceerde uitademing gecomprimeerd. We hebben ook gezien dat materialen, onafhankelijk van de dimensies, dezelfde dynamische belastbaarheid (zoals bij buigen en strekken) moeten hebben; het ligt voor de hand om deze eis ook aan de luchtwegen te stellen. Er is nu een interessante mogelijkheid om er een vinger achter te krijgen of longen en luchtwegen isometrisch groeien, en wel door gebruik te maken van gegevens verkregen tijdens een geforceerde uitademing.

Top pagina | | | ©Philip H. Quanjer