Longgroei en -veroudering

Neonaat ademt incompleet uit

Neonaat  houdt door incomplete uitademing de FRC hoogHier ziet u nog eens het adempatroon van een slapende pasgeborene. Het onthult iets interessants. Op sommige momenten kan het eind-expiratoire niveau hoger liggen dan gemiddeld, af en toe is er (vrijwel) een adempauze en wordt langzaam een lager ademniveau bereikt. In het laatste geval is het kind 'slap' en zijn de spieren ontspannen. Dit geeft aan, dat bij de pasgeborene het eind-expiratoire longvolume gewoonlijk hoger is dan bij volledige relaxatie wordt bereikt. Dit hogere eind-expiratoire longvolume (de FRC) wordt bewerkstelligd door 2 mechanismen:

Dit is een heel nuttig mechanisme, want de verhoging van het eind-expiratoire niveau bewerkstelligt dat er minder longgebieden zijn die tijdens (een deel van) de ademhaling door luchtwegafsluiting niet aan de gaswisseling kunnen bijdragen.

Conclusie

Pasgeborenen vergroten het eindexpiratoire longvolume door:

Top pagina | | | ©Philip H. Quanjer