Longgroei en -veroudering

Luchtweg en longparenchym

Vorm en functie van diafragma bij pasgeborene en volwasseneDe kleinste luchtwegen zijn door alveoli omgeven. Doordat deze kleine luchtwegen zo'n slappe wand hebben wordt hun diameter in sterke mate bepaald door het feit, dat de alveoli als het ware als gespannen veren de luchtweg open trekken. (Bij pathologische toestanden speelt natuurlijk ook verdikking van de luchtwegwand door ontsteking, en afgenomen doorgankelijkheid door ophoping van secreet, een rol.) Bij een hoger longvolume neemt de tractie op de luchtweg toe, en wordt deze wijder. Hoe slapper de long, en hoe lager het longvolume, des te geringer is de elastische tractie aan perifere luchtwegen. De neonaat is hier, zoals we al hebben gezien aan de elasticiteitscurve van de long, in een onvoordelige positie. Om dit nadeel beter te begrijpen moeten we de elasticiteitscurve van de long wat gedetailleerder bestuderen.

Top pagina | | | ©Philip H. Quanjer