Longgroei en -veroudering

Longelasticiteit en leeftijd

Longelasticiteit als functie van de leeftijd bij volwassenenDe elastische eigenschappen van longen en thorax veranderen tijdens groei en veroudering. Bij volwassenen wordt de long geleidelijk slapper: er is steeds minder druk nodig om hetzelfde longvolume te bereiken. Ook neemt het longvolume toe dat de long inneemt als hij is gerelaxeerd, d.w.z. als het drukverschil over de long (transpulmonale druk) nihil is. Het is te verwachten dat het residuale volume een steeds groter deel van de totale longcapaciteit in beslag zal nemen, dus de vitale capaciteit zal dalen.

Conclusie

Top pagina | | | ©Philip H. Quanjer