Longgroei en -veroudering

Geen isometrische longgroei?

Ademvolume en ademfrequentie van een pasgeborene
De groei van het longvolume verloopt niet isometrisch met die van de lichaamslengte

Lengte en ademvolume

Wederom een pasgeborene, bij wie de rustademhaling in slaap wordt gemeten. De ademhaling is onregelmatig, het ademteugvolume nogal wisselend, gemiddeld iets minder dan 20 mL bij een neonaat van 50 cm. Vergelijk dit met een ademteugvolume van ongeveer 600-700 mL bij een volwassene van 185 cm. De volwassene is 3,7 maal zo lang. Zou het ademvolume een functie zijn van de derde macht van de lengte, dan is een ademteugvolume bij de volwassene te verwachten van 20·3,7·3,7·3,7 = ±1000 mL; in werkelijkheid is het veel minder.

Pasgeborene versus volwassene

Een jonge volwassen man van 185 cm lengte heeft een FRC van circa 2500 mL. Als de dimensies van longen en luchtwegen vanaf geboorte tot volwassenheid evenredig met de lengte toenemen (dus met een factor 3,7), dan zou de FRC 50,65 (derde macht van 3,7) maal zo groot moeten zijn geworden en 80·50,65 = ± 4050 mL moeten bedragen, bijna 1½ keer zo veel als in werkelijkheid wordt gevonden. Ook het gewicht (± 3 kg bij de geboorte, ± 80 kg bij de 25-jarige man) neemt niet 50-voudig toe.

Conclusie

Er is geen simpele isometrische relatie tussen de lichaamslengte en de door ons onderzochte volumes.
Dit is bij nader inzien ook wel te begrijpen, zoals we nu zullen zien.

Top pagina | | | ©Philip H. Quanjer