Longgroei en -veroudering

Inleiding

De long is een onmisbaar element bij de homeostase van het interne milieuDe long is onderdeel van een ingewikkeld en nauwkeurig geregeld organisme. Het helpt de condities voor een goed functioneren van het organisme als geheel te bepalen, en wordt daarin aangestuurd door allerlei signalen. In bijgaande illustratie wordt deze keten schematisch weergegeven.

De long en de circulatie hebben veel gemeenschappelijke kenmerken. Voor de voortbeweging van gas resp. bloed beschikken zij elk over een pomp, waarvan het slagvolume en de frequentie regelbaar zijn. Bij deze regeling spelen de kracht-lengte eigenschappen van de spier een rol, en zijn er signalen vanuit het orgaan zelf maar ook van daarbuiten die bepalen hoe de pomp werkt. Beide pompen hebben er belang bij dat ze minimale energie in hun werk hoeven te stoppen. Zij beschikken daartoe over een sterk vertakkend luchtweg- en vaatstelsel, waardoor de stromingsweerstand klein is terwijl toch op regionaal niveau de weerstand naar behoefte geregeld kan worden.

In interactie met nieren, darmen, centraal zenuwstelsel en andere organen wordt zo het volume, de druk en de samenstelling van het interne milieu binnen nauwe grenzen constant gehouden. In elke levensfase moet de homeostase gewaarborgd zijn. Dus ook tijdens de groei van een individu van 3 kg tot een volwassene van 80 kg, en het daarna volgende verouderingsproces.

We behandelen nu enkele wetmatigheden die hierbij een rol spelen. Eerst een overzicht van wat u zult leren.

Top pagina | | | ©Philip H. Quanjer