Word een
Expert in Spirometrie

Deeltjesgrootte en -depositie

Vraag 6

Stel de gasstroom door de trachea is 500 milliliter per seconde, de diameter van de trachea is 2 cm, wat is dan de gassnelheid in de trachea? Grootte en depositie ingeademde deeltjes Grootte en depositie ingeademde deeltjes in luchtwegenTotale dwarsdoornee luchtwegen als functie van luchtweggeneratie
Kijk naar de onderste illustratie. De verticale as toont hoe het luchtwegoppervlak naar de periferie toeneemt. Schat de gassnelheid ter hoogte van de 10de generatie. Grootte en depositie ingeademde deeltjes
Schat ook de gassnelheid ter hoogte van de alveoli, d.i. bij generatie 20. Grootte en depositie ingeademde deeltjes
De bovenste figuur toont het depositie patroon in de luchtwegen als een functie van deeltjesgrootte. Pollen zijn groter dan 10 µm, meestal > 20-30 µm. Hoe ver dringen zij in de luchtwegen door, waar slaan zij in de luchtweg neer? Grootte en depositie ingeademde deeltjes
Als een deeltje een diameter heeft van 10 µm, hoeveel meer gewicht heeft het dan t.o.v. een deeltje van 1 µm? Grootte en depositie ingeademde deeltjes
Top pagina | | | ©Philip H. Quanjer