Word een
Expert in Spirometrie

Hyperreactiviteit

Onderverdeling van bronchiale reactie op agonist in sensitiviteit, reactiviteit en maximale responsREACTIVITEIT

Niet-specifieke reactiviteit komt bij iedereen voor. Bij astma of chronisch obstructieve longziekten (COPD) wordt gereageerd op een kleinere dosis, en meestal is de maximale luchtwegvernauwing groter dan bij gezonden.

De respons van de luchtweg op een agonist kan worden bestudeerd aan de relatie tussen de dosis van de agonist en de uitgelokte luchtwegvernauwing (dosis-respons curve). De dosis-respons curve kan worden gekarakteriseerd door de sensitiviteit, reactiviteit en maximale respons. Met 'bronchiale hyperreactiviteit' wordt bedoeld dat de dosis-respons curve duidt op toegenomen sensitiviteit, reactiviteit of maximale respons. Toegenomen sensitiviteit en reactiviteit gaan meestal samen.

Aspecifieke prikkels zijn

van aard. Bijna altijd komt het effect tot stand door prikkeling van meerdere celtypen in de luchtweg. In de praktijk wordt bronchiale reactiviteit meestal onderzocht door de reactie op de inhalatie van een aerosol van histamine of methacholine, die vooral gladde spieren stimuleren, na te gaan. In de laatste jaren wordt in toenemende mate gebruik gemaakt van mannitol, dat de osmolariteit aan het luchtwegoppervlak verhoogt en daardoor mediatoren vrijmaakt.

Over histamine

Top pagina | | | ©Philip H. Quanjer