Word een
Expert in Spirometrie

Regelmechanismen

Prejunctional en postjunctional factoren bij bronchiale hyperreactiviteit

'POSTJUNCTIONAL' FACTOREN

Op 'postjunctional' niveau wordt het systeem geprikkeld door neurogene prikkels, cytokinen en mediatoren (onderste deel figuur). Zulke 'postjunctional' prikkels versterken de maximale luchtwegvernauwing. Hypertrofie of hyperplasie van gladde spieren leidt tot versterkte contractie (i). Er zijn ook aanwijzingen dat het ontstekingsproces bij astma leidt tot verhoogde activiteit van actomyosine-ATP-ase, en daardoor een toegenomen verkortingssnelheid en sterkere maximale spierverkorting. Mediatoren en cytokinen van buiten de long kunnen in de luchtweg belanden via de circulatie (j); zij kunnen ook plaatselijk worden aangemaakt en door de bronchiale circulatie over de luchtweg worden verspreid.

Bij een dikkere adventitia (k) neemt de buiten-omtrek van de luchtweg toe; nu wordt spierverkorting minder geantagoneerd door de elastische retractie van de long via alveolaire aanhechtingen. Het effect van spiercontractie op de luchtwegweerstand wordt versterkt door vernauwing van het lumen door secreetophoping (n) en exsudatie. Ook een toegenomen luchtwegcompliantie heeft zo'n effect (o). Dit kan komen door afzetting van collageen in de subepitheliale reticulaire laag (l) door het chronische ontstekingsproces bij astma, maar collageen zou ook de luchtweg stijver kunnen maken. Als de submucosa verdikt neemt het aantal epitheliale plooien af (m ) en vullen de ruimten tussen de epitheliale uitstulpingen zich met vocht. De door gladde spieren ontwikkelde kracht hangt af van de uitgangslengte (lengte-kracht diagram); deze wordt bepaald door de elastische veerdruk van de long en dus mede door het longvolume, en door evt. verlies van alveolaire aanhechtingen (q). Die laatsten zijn ook van belang voor de elastische belasting van de spieren.

Test nu uw kennis. Klik op 'Verder' voor 4 meerkeuzevragen. Beantwoording vergt 5-10 minuten.

Top pagina | | | ©Philip H. Quanjer