Word een
Expert in Spirometrie

Bouw en functie luchtwegen

MUCOSA, SUBMUCOSA, VATEN

EBronchiale mucosa, submucosa, gladde spieren, kraakbeen en alveolaire aanhechtingen spelen een rol bij bronchiale hyperreactiviteitvenals het kraakbeen en de gladde spieren, nemen de mucosa, de submucosa en de adventitia met hun bloed- en lymfevaten ruimte in. Bij astma en COPD nemen gladde spieren en bronchiale klieren meer ruimte in door hypertrofie en hyperplasie. De dikte van de weefsellaag binnen de gladde spieren is van invloed op het lumen van de luchtweg. Voor dezelfde spierverkorting wordt bij astma en COPD de luchtweg meer vernauwd en neemt de luchtwegweerstand sterker toe dan bij een gezonde.
Bij astma en COPD zijn de gladde spierlaag en bronchiale klieren vergroot door hypertrofie en hyperplasie. Chronische ontstekingsprocessen dragen verder bij aan afname van de luchtwegdoorgankelijkheid door: Pathologische veranderingen van de bronchus, die een rol spelen bij bronchiale hyperreactiviteit
Bij gelijke diameter maar verschillende wanddikte wordt bij even veel spierverkorting de luchtwegdiameter sterk verschillend
Bij dezelfde uitwendige diameter is de inwendige diameter van de bronchus bij patiënten met astma of COPD kleiner dan bij een gezonde, bij wie er geen toegenomen celmassa en interstitieel water is. Door gladde spiercontractie neemt de uitwendige diameter af en wordt de luchtwegwand naar centraal verplaatst. Uitgaande van dezelfde buitendiameter als bij een gezonde en even veel spierverkorting neemt bij patiënten de luchtwegdoorgankelijkheid sterker af naarmate de luchtwegwand binnen de spierrok dikker is.
Vrijwel ondoorgankelijke perifere luchtwegen bij patiënte gestorven in status asthmaticus
Duidelijk is te zien hoe bij deze patiënte met ernstig astma een kleine luchtweg vrijwel ondoorgankelijk is geworden. Dit is het gevolg van het ontstekingsproces, dat heeft geleid tot sterke celinfiltratie, klier- en spierhypertrofie met sterke plooivorming, met daartussen veel taai secreet; dit alles gaat in hoge mate ten koste van het lumen van de luchtweg.
Top pagina | | | ©Philip H. Quanjer