Word een
Expert in Spirometrie

Bouw en functie luchtwegen

LONGELASTICITEIT

Luchtwegvernauwing door spiercontractie hangt af van elastische nabelasting

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

De verkorting bij stimulering van de spier hangt af van de ontwikkelde spierkracht en van de krachten die zich daartegen verzetten ('afterload' of nabelasting). Met name in intrapulmonale luchtwegen wordt een verkleining van het lumen tegengewerkt door de elastische retractiedruk van omgevend longweefsel; deze vormt een elastische nabelasting voor de verkortende spier. De elastische nabelasting is het grootst bij groot longvolume (grote veerdruk van long), het kleinst bij laag longvolume. Daarom treedt bij dezelfde prikkel de grootste luchtwegvernauwing op bij laag longvolume. Een toegenomen longvolume geeft dus enige bescherming tegen sterke luchtwegvernauwing. De animatie toont de beïnvloeding van de spierverkorting door de tuiende krachten van het longparenchym.

Klik op de afbeelding voor een interactieve presentatie over de meting van de elastische retractiedruk vande long, en het verband tussen elastische retractiedruk en longvolume. Volume-druk diagram ('elasticietiscurve') van de long

De elastische retractiedruk van longparenchym neemt met het longvolume toe; daardoor neemt ook de omtrek van de luchtweg met het volume toe. Alveoli zijn gehecht aan de wand van de luchtweg. Door alveolaire aanhechtingen wordt op de luchtweg een druk uitgeoefend gelijk aan elastische kracht (Fel) gedeeld door oppervlak (A). Als de verhouding Fel/A toeneemt moet de gladde spier meer arbeid verrichten om te verkorten. De uitgangslengte van de spier, die met de veranderende luchtwegdiameter en dus met het longvolume varieert, bepaalt of de spier dichter bij of verder af van de optimale lengte op het kracht-lengte diagram is gelegen, en daarmee de ontwikkelde spierkracht.

Mucosa, submucosa, gladde spier, kraakbeen en longelasticiiteit spelen een rol bij bronchiale reactiviteit Wat gebeurt er als de buitenwand van de luchtweg door oedeem opzwelt? Dan neemt A toe, Fel kan afnemen door de kleinere afstand, zodat de elastische nabelasting afneemt. We laten de invloed van oppervlaktespanning door veranderende luchtwegdimensies en afwijkende eigenschappen van de vloeistoffilm op het epitheel buiten beschouwing.

Test nu uw kennis. Klik op 'Verder' voor 2 meerkeuzevragen. Beantwoording vergt 3 minuten

Top pagina | | | ©Philip H. Quanjer