Word een
Expert in Spirometrie

Hyperreactiviteit

Mondstuk en vernevelapparatuur bij het onderzoek naar bronchiale hyperreactiviteit

DOSIS-RESPONS CURVEN

De reactiviteit van de luchtweg kan worden bestudeerd aan de hand van de dosis agonist en de reactie van de luchtweg. De luchtweg kan op verschillende manieren worden geprikkeld. Agonisten kunnen worden ingeademd, gebruik makend van vernevelaars die een aerosol genereren met partikels klein genoeg om de intrathoracale luchtwegen te bereiken. Hypotone en hypertone vloeistoffen kunnen ook zo worden toegediend. Luchtwegen kunnen ook worden geprikkeld met koude lucht tijdens rustademhaling en/of vrijwillige hyperventilatie.

Histamine veroorzaakt naast gladde spiercontractie ook vaatverwijding, interstitieel oedeem en hypersecretie van bronchiale klieren. Histamine en methacholine hebben een kortdurend effect, zodat algemeen wordt aangenomen dat opeenvolgende doseringen niet tot een cumulatief effect leiden. De respons treedt onmiddellijk op, zodat provocatie-onderzoek in betrekkelijk korte tijd kan worden uitgevoerd.

Bij astmatici wordt in vergelijking met gezonden het volgende gevonden:

Bronchiale hyperreactiviteit aangetoond met een inspanningstestPD20, een maat voor bronchiale hyperreactivieit, beoordeeld aan % daling in FEV1 of % daling voorspelde FEV1Bij lichamelijke arbeid ontstaat vaak eerst bronchusverwijding (zie de expiratoire piekstroom: PEF in bijgaande figuur) door het vrijkomen van catecholaminen. De bronchoconstrictie die vervolgens bij voortgezette inspanning optreedt leidt tot langdurige luchtwegvernauwing. De reactie op arbeid wordt gewoonlijk als functie van de tijd weergegeven. De reactie op een bronchusverwijdend geneesmiddel, meestal als aerosol toegediend, wordt meestal beoordeeld aan de hand van één enkele dosis, niet als dosis-respons curve. Bronchusverwijders zijn ontworpen om langdurig te werken, zodat kort opeenvolgende doseringen tot cumulatieve effecten leiden. Het voordeel van toediening per aerosol is, dat een hoge concentratie wordt bereikt in de bronchiaalboom bij een lage systemische concentratie. Het maximale locale effect gaat gepaard met minimale systemische bijwerkingen.

Provocatie-onderzoek kan ook worden gedaan door inhalatie van een aerosol van een hypertone oplossing van keukenzout

Top pagina | | | ©Philip H. Quanjer