Word een
Expert in Spirometrie

Bouw en functie luchtwegen

Uitgangsdiameter luchtweg en invloed op  weerstand na gladde spiercontractie
Hoe dikker de wand, hoe uitgesprokener de luchtwegvernauwing voor dezelfde spierverkorting.

UITGANGSDIAMETER

Stel, bij drie personen is de uitwendige diameter van de luchtweg dezelfde, maar de dikte van de luchtwegwand neemt toe van persoon 1 naar persoon 3. Deze verschillen worden met standaard longfunctie-onderzoek nauwelijks gedetecteerd. We prikkelen elk van de luchtwegen met histamine of methacholine. Bij gelijke spierverkorting neemt de uitwendige diameter even veel af. De afname van het lumen is sterker naarmate de luchtwegwand binnen de spierrok dikker is. Een kleinere inwendige uitgangsdiameter leidt dan tot sterkere luchtwegobstructie bij provocatie van de luchtweg. Door alleen naar de toename van de luchtwegweerstand te kijken kan de verkeerde conclusie worden getrokken, dat van persoon 1 tot 3 de mate van spierverkorting toeneemt. Dit betekent dat patiënten met nauwe luchtwegen (mucus, oedeem, infiltratie, celhyperplasie en celhypertrofie) hyperreactieve bronchi lijken te hebben, terwijl veel hiervan wordt verklaard door de kleinere uitgangsdiameter en de dikkere wand.

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Als gladde spieren contraheren wordt de luchtweg vernauwd en weefsel richting het centrum van de luchtweg verplaatst. De wanddikte neemt toe omdat weefsel niet comprimeerbaar is. De weerstand in luchtwegen neemt dus toe zowel door gladde spiercontractie als doordat verplaatsing van de mucosa het lumen van de luchtweg vernauwt. Het omgekeerde geldt tijdens bronchusverwijding.
Top pagina | | | ©Philip H. Quanjer