Word een
Expert in Spirometrie

Deeltjesgrootte en -depositie

DEPOSITIEPATROON IN LUCHTWEGEN

Depositiepatroon in intrathoracale luchtwegen afhankelijk van partikelgrootteVerreweg de meeste partikels met een straal van 5-10 µm slaan neer op de tracheobronchiale mucosa. Deeltjes tussen 0.5-5 µm slaan vooral neer ter hoogte van de alveoli; circa 50% van deeltjes van 0.5 µm blijft in alveoli achter. De neus, de farynx en de onderste luchtwegen klaren dus zeer effectief partikels uit de ingeademde lucht, zodat de belasting van de alveoli met deeltjes gering is. Bij uitschakeling van de neus, bijv. door mondademhaling tijdens lichamelijke inspanning, neemt de belasting met partikels van de grote intrathoracale luchtwegen toe. Neergeslagen deeltjes worden met mucus uit de bronchus naar de Sterke blootstelling aan graspollenpharynx verwijderd door trilhaaractiviteit (mucociliaire ladder), of door fagocytose en afvoer via bloed- en lymfestroom. Niet inerte stoffen gaan een interactie met hun omgeving aan die we later behandelen. Inerte partikels kunnen overigens drager zijn van niet-inerte of aggressieve stoffen die aan het oppervlak hechten.

Toets nu uw kennis. Klik op 'Verder' voor 2 meerkeuzevragen. Beantwoording vergt 5 minuten.

Top pagina | | | ©Philip H. Quanjer