Word een
Expert in Spirometrie

Inleiding

WELKOM !

Dit programma is bedoeld voor artsen, medische studenten, longfunctie-assistenten en voor anderen die beschikken over basale medische kennis en die zich vertrouwd willen maken met pathofysiologische mechanismen die een rol spelen bij bronchiale hyperreactiviteit.

De stof is inde volgende hoofdstukken ingedeeld:.

  1. Inleiding
  2. Hyperreactiviteit
  3. Deeltjesgrootte en -depositie
  4. Structuur en functie luchtweg.
  5. Regelmechanismen
  6. Bepaling in de praktijk

Elk hoofdstuk is onderverdeeld, zoals in de navigatiekolom rechts te zien is, en wordt afgesloten met een aantal vragen waaruit u kunt opmaken of u de basiselementen beheerst.

De volgende personen worden hartelijk bedankt voor hun bijdragen aan dit onderdeel:

Top pagina | | | ©Philip H. Quanjer